Enterprise risk management

Bedrijven van enige omvang doen vaak expliciet aan enterprise risk management, ook wel afgekort tot ERM. Allicht heeft u binnen de organisatie waarvoor u werkzaam bent of binnen uw eigen bedrijf ook met enterprise risk management te maken. Een factor die binnen ERM steeds belangrijker wordt en tegelijk vaak over het hoofd wordt gezien is de online security van bedrijven. Omdat ondernemingen in vrijwel alle branches steeds afhankelijker worden van online activiteiten en zichtbaarheid, verplaatsen de bedrijfsrisico’s zich ook deels naar de online omgeving. In enterprise risk management wordt dit niet altijd onderkend.  

Online risico’s en cybercriminaliteit

Een van de grootste risico’s in de online omgeving vormt internetcriminaliteit. Hackers en criminelen proberen geld en gegevens te stelen. In sommige gevallen geschiedt dit door min of meer traditionele vormen van oplichting (bijvoorbeeld valste e-mails en facturen), maar steeds vaker ook via het hacken van apparaten en hele bedrijfsnetwerken. Het is zaak dat ook uw onderneming deze risico’s goed in kaart brengt. Bij enterprise risk management moet de factor online en digitale veiligheid dan ook sterker worden meegewogen dan voorheen vaak het geval was.  

Het afdekken van de risico’s

Zeker bedrijven die in hun bedrijfsvoering sterk afhankelijk zijn van hun online omgeving, zullen bij enterprise risk management al snel tot de conclusie komen dat cybercriminaliteit een substantieel risico vormt voor het bedrijf. In zo’n geval dienen die risico’s voldoende afgedekt te worden. Zeker omdat traditionele verzekeringen de schade als gevolg van internetcriminaliteit vaak niet dekken. In dergelijke gevallen dient een cyberrisico-verzekering te worden afgesloten.

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief