Wat is cybercriminaliteit of cybercrime?

Wat is cybercriminaliteit of cybercrime? Dit is elke vorm van criminaliteit waar een computer en een netwerk bij betrokken zijn. De computer kan het middel of het doel van de criminele activiteit zijn.

Ook wel omschreven als: daden die zijn gericht tegen individuen of groepen met een crimineel motief om moedwillig de reputatie van het slachtoffer te schaden of om het slachtoffer psychische of lichamelijke schade toe te brengen op een directe of indirecte wijze gebruikmakend van telecommunicatienetwerken als het internet of het gsm netwerk.

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief