Stappenplan aangifte cybercriminaliteit

Het stelen of beschadigen van eigendommen en/of data op aftand, via online kanalen, is in Nederland strafbaar. Wanneer u – met uw bedrijf of persoonlijk – slachtoffer bent geworden van cybercriminaliteit, dan is het uiteraard zaak daarvan aangifte te doen bij de politie. Maar hoe gaat zoiets in zijn werk? Hoe doet u aangifte van cybercrime? Wij lopen de mogelijkheden met u langs in een stappenplan voor aangifte cybercrime.

1. Inventariseer goed van welke strafbare feiten u mogelijk het slachtoffer bent geworden. Een duidelijke aangifte met daarin een concrete verwijzing naar een strafbaar feit vergroot de kans dat uw aangifte spoedig behandeld wordt.

2. Verzamel bewijzen van de gepleegde feiten. Probleem bij cybercrime is dat het vaak lastig blijkt bewijzen te verzamelen. Aan te raden valt om samen met een specialist een dossier op te maken en daarvan een kopie bij de aangifte te voegen.

3. Doe de aangifte bij de politie. Dit kan tegenwoordig niet meer bij het meldpunt cybercrime. Het bewijs van aangifte heeft u ook nodig de geleden schade verzekerd te krijgen. Let wel: veel traditionele bedrijfsverzekeringen tegen bijvoorbeeld inbraak en overige schade, dekken geen schade geleden door cybercrime. Hiervoor dient u een aparte verzekering af te sluiten.  

Meldpunt cybercrime

De politie heeft enige tijd een speciaal meldpunt cybercrime onderhouden. Dit meldpunt is als zodanig opgeheven, maar via de reguliere politiekanalen kan uiteraard nog steeds aangifte worden gedaan.  

Na aangifte cybercrime

Het is zaak om de kans dat u weer slachtoffer wordt te beperken en de continuïteit van uw bedrijf te waarborgen. Sluit daarom een verzekering af tegen schade als gevolg van cybercrime. U kunt online uw premie berekenen.

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief